พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

DATE

บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ได้รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จากท่านประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

  

Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag